ورق لاستیکی سایش

اکتبر 23, 2020
ورق لاستیکی ضد سایش

ورق لاستیکی ضد سایش

ورق لاستیکی ضد سایش ورق لاستیکی ضد سایش دارای مقاومت بسیار خوب سایشی تا حد ۱۰۰mm3بوده و در تمام کاربردهایی که مقاومت سایشی حائز اهمیت است […]
تولیدات ما