فروش قاشقک پلیمری

سپتامبر 7, 2020
قاشقک پلیمری

قاشقک پلیمری

قاشقک پلیمری قاشقک پلیمری مناسب جهت حمل مواد غذایی ودارویی میباشد.قاشقک پلیمری در مقابل سایش وخورندگی مقاوم بوده و قاشقک پلیمری به علت تماس مستقیم با […]
تولیدات ما