تسمه گرد بنکرد جوشی

مارس 12, 2021
تسمه گرد بنکرد جوشی

تسمه گرد بنکرد جوشی

تسمه گرد بنکرد جوشی تسمه جوشی بنکرد دارای سطح مقطع دایره ای شکل، ذوزنقه و … میباشند که هرکدام دارای سایزهای مختلفی است. جنس تسمه گرد […]
تولیدات ما