تسمه نقاله لاستیکی سیم دار

تسمه نقاله لاستیکی سیم دار

تسمه نقاله لاستیکی سیم دار: تسمه نقاله لاستیکی سیم دار از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

  • لاستیک روکش بالای تسمه نقاله لاستیکی سیم دار
  • منجید تسمه نقاله لاستیکی سیم دار : جهت تامین استحکام مورد نیاز تسمه نقاله ، لاستیک را با استفاده از تقویت کننده های فلزی (کابل و سیم) تقویت می کنند.
  • لاستیک روکش پایین تسمه نقاله لاستیکی سیم دار
تسمه و نقاله

تسمه نقاله لاستیکی نخ دار

تسمه نقاله لاستیکی نخ دار : تسمه نقاله لاستیکی نخ دار از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

  • لاستیک روکش بالایی تسمه نقاله لاستیکی نخ دار
  • منجید تسمه نقاله لاستیکی نخ دار : جهت تامین استحکام مورد نیاز تسمه نقاله لاستیکی نخ دار ، لاستیک را با استفاده از تقویت کننده های پارچه ای تقویت میکنند. برخی از انواع مهم الیاف مورد استفاده در تقویت کننده های پارچه ای عبارتند از : کتان ، ویسکوزرایون ، نایلون ، پلی استرو آرامید.
  • لاستیک روکش پایین تسمه نقاله لاستیکی نخ دار
تسمه نقاله-9