قاشقک پلیمری

قاشقک پلیمری

سپتامبر 7, 2020
کاسه الواتور پلیمری

کاسه الواتور پلیمری

کاسه الواتور پلیمری کاسه الواتور پلیمری در سایز های مختلف ، کاربردهای کشاورزی و صنعتی را کاملاً پوشش می دهد.کاسه الواتور پلیمری تخلیه مناسب برای طیف […]
سپتامبر 7, 2020
قاشقک پلیمری

قاشقک پلیمری

قاشقک پلیمری قاشقک پلیمری مناسب جهت حمل مواد غذایی ودارویی میباشد.قاشقک پلیمری در مقابل سایش وخورندگی مقاوم بوده و قاشقک پلیمری به علت تماس مستقیم با […]
تولیدات ما