قاشقک پلاستیکی

قاشقک پلاستیکی

سپتامبر 10, 2016
قاشقک پلاستیکی پین دار

قاشقک پلاستیکی پین دار

قاشقک پلاستیکی پین دار در صنایع تولیدی، جهت حمل مواد غذایی، معدنی و صنعتی از قاشقک پلاستیکی و فلزی استفاده می شود. با توجه به نوع […]
تولیدات ما