زنجیر نقاله فلزی

زنجیر نقاله فلزی در انواع زنجیر نقاله استیل بگیر و زنجیر نقاله استیل نگیر و در دو نوع زنجیر نقاله ساده و زنجیر نقاله چرخشی جهت خطوط پرکن و درب بند مستقیم و زاویه دار مورد استفاده قرار میگیرد و زنجیر نقاله در ابعاد 82 و 114 و 150 و 190 موجود می باشد.