تسمه پروانه

تسمه پروانه

سپتامبر 10, 2016
تسمه پروانه

تسمه پروانه

تسمه پروانه (V-BELT) به نوعی از تسمه انتقال نیرو گفته می شود که معمولا به صورت V شکل بوده و وظیفه انتقال قدرت بین دو یا […]
تولیدات ما