نوار دور غلطکی

نوار دور غلطکی

نوار دور غلطکی : نوار دور غلطکی جهت ایجاد استحکاک بیشتر بین غلطک با نوار نقاله یا سطح درگیر با غلطک جهت بالا بردن بازده و دقت دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.نوار دور غلطکی در انواع گوناگون موجود می باشد.

نوار دور غلطکی -1
نوار دور غلطکی -3
نوار دور غلطکی -2
نوار دور غلطکی -4
روکش لاستیکی

روکش لاستیکی غلطک

روکش لاستیکی غلطک : روکش لاستیکی غلطک جهت ایجاد استحکاک بیشتر غلطک با نوار نقاله یا سطح درگیر با غلطک در جهت بالا بردن بازده و دقت دستگاه  مورد استفاده قرار می گیرد.

روکش لاستیکی غلطک در دو روش قابل اجرا میباشد:

روش اول روکش لاستیکی غلطک اتصال لاستیک به غلطک به وسیله چسب میباشد و در روش دوم لاستیک روی غلطک پخت میشود.

روکش لاستیکی غلطک در دو نوع آجدار و ساده قابل اجرا میباشد.

روکش لاستیکی-1
روکش لاستیکی -2