کفپوش ورزشی

کفپوش ورزشی

کفپوش ورزشی: این نوع از کفپوش ها که با عنوان کفپوش ورزشی شناخته می شوند، جهت سالنهای ورزش مورد استفاده بوده و در طرح ، رنگ و ضخامت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

کفپوش -2
کفپوش ورزشی -1
کفپوش-3
کفپوش-1
نظرات برای این پست بسته شده است.