کفپوش صنعتی

کفپوش صنعتی

کفپوش صنعتی : کفپوش های صنعتی جهت مصارف صنعتی استفاده می شود و در انواع زیر ارائه می شود:

1- کفپوش صنعتی ضد برق : این نوع کفپوش جهت استفاده در تابلو برق های صنعتی و به عنوان عایق برق مورد استفاده قرار میگیرد.

2- کفپوش صنعتی ضد مواد : این نوع کفپوش بسته به نوع و محل مورد مصرف در انواع کفپوش ضد مواد نفتی ، کفپوش ضد اسید و قلیا و کفپوش صنعتی مقاوم در برابر مواد حلال تولید و ارائه میگردد.

3- کفپوش صنعتی ضربه گیر: این نوع کفپوش جهت جلوگیری از انتقال ضربه و یا لرزش به سطوح زیرین مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع از کفپوش های صنعتی نسبت به مورد استفاده دارای ضخامت و فشردگی  متفاوت می باشد.

کفپوش ورزشی -1
کفپوش -2
کفپوش-3
کفپوش-1
نظرات برای این پست بسته شده است.