نوار دور غلطکی

نوار دور غلطکی

نوار دور غلطکی : نوار دور غلطکی جهت ایجاد استحکاک بیشتر بین غلطک با نوار نقاله یا سطح درگیر با غلطک جهت بالا بردن بازده و دقت دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.نوار دور غلطکی در انواع گوناگون موجود می باشد.

نوار دور غلطکی -1
نوار دور غلطکی -3
نوار دور غلطکی -2
نوار دور غلطکی -4
نظرات برای این پست بسته شده است.