قاشقک پلیمری

قاشقک پلیمری

قاشقک پلیمری

قاشقک پلیمری مناسب جهت حمل مواد غذایی ودارویی میباشد.قاشقک پلیمری در مقابل سایش وخورندگی مقاوم بوده و قاشقک پلیمری به علت تماس مستقیم با مواد خوراکی بهترین جایگزین برای قاشقکهای فلزی است.

سازنده الواتور برای هر محصول و مواد مختلفی از یک نوع خاص قاشقک استفاده می نماید و قاشقک پلیمری نیز برای مصارف مختلف طراحی می گردد . قاشقک الواتور یا کاسه الواتور یا باکت الواتور با جنسها یا متریال مختلف تولید می شود . قاشقک الواتور به سه دسته تقسیم می شود که عبارتست از: قاشقک پلیمری و قاشقک الواتور آهنی و قاشقک الواتور استیل . قاشقک پلیمری دارای ابعاد استانداردی هستند که بر اساس ظرفیت هر الواتور انتخاب و به کار برده می شود .

تولید کاسه الواتور پلیمری
تولید کاسه الواتور پلیمری
نظرات برای این پست بسته شده است.