قاشقک بالابر زنجیری

قاشقک بالابر زنجیری

قاشقک بالابر زنجیری

قاشقک بالابر زنجیری برای انتقال مصالح از انتهای درایر به بالای برج اصلی می باشد. بالابر با استفاده از قاشقک بالابر زنجیری ، مصالح را از انتهای درایر به بالای برج اصلی انتقال می دهد. بالابر فیلر با استفاده از قاشقک بالابر زنجیری ، فیلر را از اسکروفیلر به مخزن ذخیره فیلر بالای برج اصلی انتقال می دهد.

نقاله های بالابر با قاشقک بالابر زنجیری معمولا در سطوح شیبدار و حتی ۹۰ درجه استفاده می شود و بیشتر نمونه آنها در برداشت محصولات کشاورزی مانند پسته دیده شده است و صنایع سیمان دیده میشوند وجود قاشقک بالابر زنجیری در آنها باعث می شود که بتوان حجم زیادی از مواد را بدون خارج شدن از روی کانوایر به نقطه دیگر منتقل کرد .

بازدهی بالای قاشقک بالابر زنجیری باعث انتخاب ومحبوبیت آن در صنایع مختلف غذایی میباشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.