تسمه نقاله مدولار مشبک

تسمه نقاله مدولار مشبک

تسمه نقاله مدولار مشبک

تسمه نقاله مدولار مشبک از جنس پلاستیکی

تسمه نقاله مدولار مشبک ( تسمه مدولار مشبک) در بازار کار، صنعت و در بین مشتریان با اسامی مشهوری نظیر تسمه نقاله مدولار، تسمه نقاله پلاستیکی یا زنجیرنقاله مدولار معروف می باشد. موارد استفاده ازتسمه نقاله مدولار مشبک در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و سایر مواد تا تسمه نقاله مدولار مشبک جهت حمل و غربال می باشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.