تسمه نقاله لاستیکی آجدار

تسمه نقاله لاستیکی آجدار

تسمه نقاله لاستیکی آجدار

تسمه نقاله لاستیکی آجدار در عرض های مخـتلفی تا 100cm تولید می شود که در سایزهای مختـلفی ارتـفـاع آج آن متــفاوت اسـت. در تسمه نقاله لاستیکی آجدار باعث افزایش قدرت و سطح اتـکا تسمه در سطوح مختلف شیب دار می باشد. تسمه نقاله لاستیکی آجدار ، كه آج آن در شـکل و سایـزهای مخـتلـفی موجود می باشـد امـا بیشـترین آج مورد استفاده در کشورمان تسمه نقاله لاستیکی آجدار به شـکل V می باشـد.

نوع جنس و بافت و تعداد لایه منجید بکار رفته در تسمه نقاله لاستیکی آجدار بسیار مؤثر در توان کششی آن می باشد. در تسمه نقاله لاستیکی آجدارمعمولاً لایه بالایی و پایینی پوشیده شده با لاستیک می باشد و تعداد لایه های منجید و لاستیک، بسته به ضخامت کلی تسمه نقاله میتواند از یک لایه منجید و دو لایه لاستیک به بالا باشد. در حقیقت لایه های منجید به کار رفته در تسمه نقاله لاستیکی آجدار باعث مقاومت در برابر کشش و لایه های پوششی لاستیکی باعث مقاومت در برابر سایش و خوردگی با محصولات در سطح بالایی و با غلطکهای ابتدایی، میانی و انتهایی در لایه پایینی تسمه نقاله هستند.

مورد مصرف نوار نقاله لاستیکی به دلیل وجود لاستیک و مشتقات نفتی در آن، بیشتر در صنایع معدنی، سنگ، سیمان، فلزات و بطور کلی در صنایعی که با مواد غذایی، بهداشتی و دارویی سر و کار ندارند میباشد. تسمه نقاله لاستیکی در انواع ساده، برای خطوط صاف و انواع تسمه نقاله لاستیکی آجدار (آج V شکل و آج گریپ) برای خطوط شیبدار و البته در ضخامت های مختلفی تولید می شود.

نظرات برای این پست بسته شده است.