تسمه نقاله دارویی و غذایی

تسمه نقاله دارویی و غذایی

تسمه نقاله دارویی و غذایی : تسمه نقاله دارویی و غذایی همان طور که از نام آن پیداست در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. تسمه نقاله دارویی و غذایی دارای روکش مناسب جهت مصارف بهداشتی ، دارویی و غذایی میباشد و در عرض و طول های مختلف متناسب با نیاز مصرف کننده قابل ارائه میباشد.

تسمه نقاله - 3
تسمه نقاله پی وی سی
پله پی وی سی

پله (T)

پله (T) : انواع پله در تسمه نقاله های شیب دار جهت هدایت بار و جلوگیری از ریزش بار مورد استفاده قرار میگیرد.

پله در انواع صاف و زاویه دار ودر سایزهای مختلف موجور میباشد.

اتصال پله(T) به دو صورت سرد و گرم قابل اجرا میباشد.

 

 

راهنما پی وی سی

راهنما

راهنما : راهنما ها همان طور که از نامشان پیداست جهت راهنمایی و هدایت تسمه نقاله ها  مورد استفاده قرار میگیرند.

راهنما در سایزهای مختلف موجود میباشد.اتصال راهنما به روی تسمه نقاله به دو صورت سرد و گرم قابل اجرا میباشد.

دیواره پی وی سی

دیواره

دیواره : انواع دیواره جهت جلوگیری از ریزش بار از کناره های تسمه نقاله مورد استفاده قرار میگیرد. دیواره ها از نظر ارتفاع در سایزهای مختلف موجود میباشد.روش اتصال دیواره به تسمه به دو شکل سرد و گرم میباشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.