بست لولایی تسمه نقاله

بست لولایی تسمه نقاله

بست لولایی تسمه نقاله

اتصال چنگ معمولی در نهایت دقت و فقط توسط افراد فنی و متبحر در این زمینه انجام میشود. بست دیگری که در تسمه های برزنتی و تسمه های مواد غذایی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و به آن بست لولایی تسمه نقاله گفته میشود همان گونه که از اسم بست لولایی تسمه نقاله معلوم است شکل ظاهری آن همانند لولا میباشد.

بست لولایی تسمه نقاله بدون آسیب رساندن و یا تضعیف ساختار تسمه، به داخل تسمه نفوذ کرده و بست ها را در محل خود فیکس می کند. اهمیتی ندارد که تسمه در چه شرایطی می باشد، بست لولایی تسمه نقاله انتخاب مناسبی برای تسمه های نو وکارکرده می باشد و قابلیت استفاده در تسمه های 3 تا 25 میلیمتر و حداقل قطر غلطک 127 میلیمتر را دارا می باشد.

سطح مقطع کوچک بست لولایی تسمه نقاله باعث کاهش سطح اتکای تیغه های پاکن ها، بغل بند ، رولیک ها و غلطک ها با صفحات بست و کاهش فرسایش ، پارگی و افزایش طول عمر اتصال می گردد . طراحی بیضی مانند انتهای بست لولایی تسمه نقاله (لبه منحنی)،باعث محافظت از نوک پاک کن ها شده و به افزایش طول عمر پاکن ها کمک می کند.

نظرات برای این پست بسته شده است.