ساخت رولیک و غلطک

ساخت رولیک و غلطک

ساخت رولیک و غلطک

ساخت رولیک و غلطک در ابعاد مختلف

ساخت رولیک و غلطک در تسمه نقاله امیریان

ساخت رولیک و غلطک از جمله : رولیک پرسی ، رولیک جوشی ، رولیک تعویضی ، رولیک مخروطی ، رولیک ضربه گیر . اجزای مهمی که برای تولید و ساخت رولیک و غلطک در اکثر رولیک ها به کار میرود (شفت ، بلبرینگ ، لوله ، درپوش ) میباشد .

ساخت رولیک و غلطک سفارشی

مراحل ساخت رولیک و غلطک سفارشی در تسمه نقاله امیریان

• نوع رولیک • قطر رولیک (میلی متر / اینچ) • ساخت رولیک و غلطک سفارشی بر حسب طول رولیک • نوع بلبرینگ مطابق با استاندارد ۱۵
ISO • نوع انتهای دو سر شافت (در صورت نیاز ارسال نقشه
توسط مشتری) • ساخت رولیک و غلطک سفارشی با نوع پوشش و رنگ درخواستی

نظرات برای این پست بسته شده است.